Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


De naturliga jordarterna i Sverige är bildade under speciella förhållanden sett ur ett internationellt perspektiv. Inlandsisen och de enorma smältvattenströmmarna har gett upphov till geologiskt unga jordarter, endast ca 10000 år, som i tunna lager täcker en hård urbergsyta.


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Indelning efter bildningssätt

Indelning efter sammansättning

Indelning efter geotekniska egenskaper.
Principiella kornfördelningskurvorIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205
Föregående sida / nästa sida / exkursionsstart / hemsida

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology. Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se

uppdaterad 960209