Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Större svaghetsstrukturer i bergmassan

Bergartskontakter

Ett exempel på en i Sverige vanligt förekommande bergartskontakt utgör gångbergarten diabas. Hållfastheten i kontakten mellan den strukturellt sett ofta vertikalstående, skivformiga diabasgången och omgivande berg är många gånger betydligt lägre än för bergmassan i övrigt. Ofta utgör denna kontakt en sprickig och delvis uppkrossad kontakt.


BILD 1 Hardeberga - bredare diabasgång på avstånd
BILD 2 Hardeberga - smal diabasgång
BILD 3 Hardeberga - närbild

Observera!!
Bergartskontakter behöver icke alls utgöra svagheter i berget såsom denna pegmatitkontakt till omgivande metabasit vid Valje i västra Blekinge. En närbild av mellersta delen av denna bergschakt visar ännu tydligare på den materialfördelning som existerar.


Foliationer

Tektoniska strukturer - sprickor, förkastningar och veckIngenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205