Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Lermineral - byggnadstekniskt besvärliga men eftertraktade industrimineral

Geologiska material som innehåller lermineral är vanligtvis att betrakta som byggnads-tekniskt besvärliga, mycket besvärliga. Detta beror på ett flertal fysikaliska faktorer. Först kan man konstatera att kristallstorleken, och därmed vanligen kornstorleken, hos lermineralen är <0,002 mm. Detta innebär att ett geologiskt material som innehåller lermineral får alla de egenskaper som begreppet lera innebär, ( dvs hög kapillaritet, ytterst låg permeabilitet, kohesionsjord etc, se generaliserad översikt.). Därefter kan man konstatera att gitterstrukturen och intra-kristallstrukturen hos lermineral starkt bidrar till ytterst låga hållfasthetsvärden. Allra lägst blir hållfastheten just i samband med montmorillonit-förekomst då svällande egenskaper uppvisas. För montmorillonit finns angivelser om att dessa mineral kan svälla upptill 800 ggr. Kom ihåg att lermineralen utgör en speciell mineralgrupp.

Lermineralen är eftertraktade som industrimineral just på grund av sina fysikaliska egenskaper. I vissa bergarter i Skåne, lerstenarna i Höganäsområdet och kaolinleran i mellersta och nordöstra Skåne, bryter man lermineralinnehållande leror som råvara för keramik, eldfast keramik. Lermineralen har nämligen en högre smältpunkt än andra mineral. Ett annat exempel på tillämpning är bentonitleror, som är svällande, vilka används vid djupborrning i sedimentära bergarter efter tex olja. Bentonit används också i hemmavintillverkning dock i blygsamma kvantiteter. Svens-karna tänker använda bentonitleror i samband med slutförvaring av kärnkraftsavfallet. Sprickor i berggrunden skall nämligen injekteras med svällande lermineral för att berget skall bli helt tätt.

Ytterligare några nyttiga länkar om lermineral

lermineral - en speciell mineralgrupp
lermineralvittring
vittringsjord
lervittrade zoner i urberget
lermineral i NV Skåne
kaolin i mellersta Skåne


Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202