Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Geoteknisk klassificering av den svenska berggrunden

En generell och översiktlig geoteknisk klassificering av den svenska berggrunden kan göras i de två enheterna urberg och sedimentärt berg.

Urberget dominerar i Sverige och är den bergtyp som normalt åsyftas då man i skrift och dagligt tal diskuterar berg. Även i svensk geologisk och bergmekanisk litteratur är det normalt så att det är urberget som åsyftas då man allmänt skriver om berggrunden. Orsaken är att det finns relativt lite sedimentärt berg i Sverige, se bergartskartan över Sverige, och att de större bergarbeten som utförts i Sverige skett i urberg; gruvorna i Sverige, kraftverkstunnlarna, tunnelbanorna i Stockholm, vägarna och husen är alla huvudsakligen grundlagda i urberget.

Kom ihågatt då du kommer utomlands är det oftast tvärtom. Diskuteras berg och bergarter så associerar sannolikt flertalet människor till sedimentärt berg av olika slag. Den hårda prekambriska berggrunden som man i Sverige har som grunduppfattning om hur berg skall se ut utgör endast ca 25%av jordglobens yta.Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi- meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205