Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges berggrund

Det avgörande vid bergbyggnad ( ur geologisk synpunkt) är bergmassans struktur-geologiska uppbyggnad. Mineral- och bergartsegenskaper är förvisso ej betydelselösa, men det är de större strukturgeologiska företeelserna, främst sprickor, veck och förkastningar, som är de ingen-jörsmässigt mest betydelsefulla.


Mineral och V-ingenjören
Lermineral

Hållfasthet hos enskilda bergarter
Bergart och Bergmassa

Svaghetsstrukturer i bergmassan
Geoteknisk klassificering av Sveriges berggrund

Översikt av berggrunden i Sverige
SGU Ba16Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges jordlager - submeny


Ingenjörsgeologi - meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205