Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Geologiska kunskaper kan nyttjas inom ingenjörsvärlden på ett flertal områden. Tre exempel på detta är människans jakt på (och helst även hushållning av) råvaror och energi, människans behov av vattenförsörjning och hantering av avloppsproblem samt byggarnas behov då man bygger broar, vägar och dammar. I det följande har jag samlat några av de viktigaste ingenjörsgeologiska aspekterna om jord- och bergmaterial. Framställningen är vinklad i så måtto att det är byggarnas synvinkel som dominerar, det är således en anläggningstekniskt präglad version som presenteras.


Några inledande definitioner
Bergarter och bergmassa
Jordarter och lagerföljder
Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges berggrund

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges jordlager
Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205