Vanliga frågor om Connys Svenssons ingenjörsgeologiska exkursion

2000-01-25

Jag kan inte komma åt materialet från min dator hemma/via modem
Min användareidentitet/mitt lösenord fungerar inte!
Jag kan inte komma åt vissa dokument (som handlar om exkursionslokalerna)
Jag kan inte komma åt dokument (som kommer upp vid sökningen)
Jag söker efter xxx, men får inte upp några svar
Varför är Conny på bild överallt?
Varför är bilderna så små?
Vad menas med "sorterade efter relevans/innehåll"?
Vad betyder de röda/svarta fyrkanterna/siffrorna till vänster om svaren efter en sökning?
Hur många tittar på materialet?

Hur frågar jag om något annat?


Fråga 1
Jag kan inte komma åt materialet från min dator hemma/via modem/från xxx

Svar
Under den tid inga kurser pågår vid institutionen kan alla komma åt hela materialet. Under delar av terminstiden är åtkomsten begränsad.
Orsaken är dels pedagogisk, dels att vi vill minska belastningen på våra datorer och datornät då belastningen är som störst. Skriv till oss om du vill se på materialet!

Fråga 2
Min användaridentitet/mitt lösenord fungerar inte!

Svar
Normalt behövs ingen användaridentitet. Se dock Fråga 1.

OM du måste använda en användaridentitet: Är du absolut säker på att du skrivit rätt? Tänk på att du måste skilja på versaler och gemener, dvs stora och små bokstäver! BATOLIT, Batolit och batolit är tre olika lösenord eller identiteter! En del identiteter gäller dessutom bara under begränsade tider, t.ex under en kurs. Skriv till oss om du är säker på att du gör rätt!

Fråga 3
Jag kan inte komma åt vissa dokument (som handlar om exkursionslokalerna).

Svar
Det är kanske bara som det ska vara! Under kurstid, innan du har varit på lokalerna i verkligheten, kan du inte komma åt dessa dokument. Detta är för att du inte ska ha några förutfattade meningar om lokalerna när du ser dem första gången i verkligheten.

Fråga 4
Jag kan inte komma åt dokument som kommer upp vid sökningen /jag ska ange användaridentitet och lösenord! Och även om jag anger lösenordet jag fick av Conny, fungerar det inte...

Svar
Se frågorna 3 och 2 ovan. Tyvärr kan vi f.n. inte hindra dokument med begränsad åtkomlighet i materialet från att dyka upp i sökningarna.

Fråga 5
Jag söker efter xxx, men får inte upp några svar.

Svar
Om du sökt efter "exakta söktermer", och har stavat riktigt, prova dessutom att söka efter "ord som..." med samma nyckel. Tänk också på att det kanske är så att det du söker inte finns i materialet! Se även fråga 8 och fråga 9 nedan!

Fråga 6
Varför är Conny på bild överallt?

Svar
När du ser Connys bild i materialet är det meningen att du ska stanna upp lite och läsa extra noga! Här finns ofta lite tillspetsade uttalanden eller förklaringar, som är mer personligt hållna än resten av texten.

Fråga 7
Varför är bilderna så små?

Svar
Bilderna är oftast inte så små - de är bara små inuti dokumentet. Klicka på dem, så får du se dem i full storlek.

Fråga 8
Vad menas med knapparna "sorterade efter relevans/innehåll" när jag får svar på en sökning?

Svar
Det första svar du får är sorterat efter hur bra de angivna dokumenten stämmer med de ord du angav, den så kallade sökprofilen. Om du därefter sorterar dina svar efter innehåll, gör sökprogrammet en analys av innehållet i de dokument som hittats, och försöker gruppera dem efter ord som ofta förekommer nära varandra, och alltså troligen hänger ihop. Vilka ord som använts kan man ibland lista ut genom att läsa de (förkortade) andra generationens söknycklar som skrivs ovanför de respektive grupperna. Ibland blir det naturligtvis alldeles fel - det är ju bara ett datorprogram... Se även fråga 9.

Fråga 9
Vad betyder de röda/svarta fyrkanterna/siffrorna till vänster om svaren efter en sökning?

Svar
Siffrorna anger hur bra sökprogrammet anser att det aktuella dokumentet stämmer med din sökprofil. 100% är en perfekt träff. Ikonerna är både länkar och indikatorer; sådana dokument med röda ikoner till vänster är bra och de med svarta ikoner är inte så bra. Om du klickar på en ikon bredvid ett dokument med en titel du tycker passar bra till det du söker, kommer du automatiskt att få en ny sökprofil som bygger på en statistisk analys av innehållet i det valda dokumentet. Efter den nya sökningen får du en ny lista med dokument som stämmer med den nya sökprofilen. Ibland blir det naturligtvis alldeles fel - det är ju bara ett datorprogram... Se även fråga 8

Fråga 10
Hur många tittar på materialet?

Svar
Hittills har mer än 800.000 anrop gjorts, i snitt mer än 15.000 sidor i månaden. Huvudsakligen görs anrop från Sverige, även om tendensen är att allt fler från resten av Norden använder sig av materialet. Man kan t.ex. tydligt se toppar runt tentamensperioderna på LTH (och andra universitet/högskolor), ibland >20.000 anrop/vecka. Speciellt gäller detta antalet sökningar. Det glädjer oss att så många vill titta! Speciellt roligt är det att se att så måna från grund- och gymnasieskolor runt om i Norden är intresserade.


Kontakt
Andra frågor? Felaktigheter? Oklarheter? Skriv gärna till oss!

[Till startsidan] [Till Geoteknologis hemsida]