Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Snabbkurs om mineral - del 2

Okulär identifiering av mineral

Vid en normal geologisk undersökning i fält eller på laboratorium tillgriper man däremot vissa andra och betydligt enklare metoder som baseras på okulär identifiering genom att undersöka vissa fysikaliska egenskaper. Okulär betyder ju att registrera med ögonen men det är ofta bra att även ha en liten lupp eller ett förstoringsglas. Härvid undersöker man färgen, lyster eller glans, brottyta och spaltning, hårdhet, streck, densitet, magnetiska egenskaper och saltsyra-prov.Det kan vara lätt att identifiera mineral om stufferna består av enskilda stora kristaller. Dessa stuffer uppvisar oftast plana begränsningsytor, sk spaltning. Med lite fantasi kan man tycka sig skönja hur atomerna på ett nära idealiskt sätt har adderats till det enskilda gittret och därmed skapat ett större mineralkorn.

Även då kristallstorleken är mindre, i mm - cm- storlek, är det relativt lätt att identifiera mineral, eftersom man bl a kan iakttaga tydliga spaltningsplan. Fotot på kalcit visar tydligt detta faktum.
Särskilt lätt blir det om stufferna byggs upp av ett och samma mineral.

Det vanligaste och mest normala är dock att mineralkornen är små, dvs < 1 mm, och då blir det betydligt svårare att okulärt identifiera mineral eftersom man ej kan se de enskilda kristallerna. Emellertid fungerar den okulära identifieringen fortfarande ganska bra om du har flermillimeter stora ansamligar av en och samma mineraltyp. Fotot på små kvartskristaller i en fältspatmassa visar på detta.

Det allra vanligaste är dock att man ej alls kan se de enskilda kristallerna. Man brukar sätta 0,06 mm som understa gränsen för det mänskliga ögat att urskilja enskilda korn. I den finkorniga bergarten basalt är det snarast omöjligt att med okulära medel identifiera ingående mineral. För att fastslå det dominerande mineralinnehållet i basalt till fältspater av undergruppen plagioklas fordras andra hjälpmedel; mikroskop, helst av typen polarisationsmikroskop.

Snabbkurs om mineral - del 1 - Vad är ett mineral ?
Snabbkurs om mineral - del 3 - De bergartsbildande mineralen
Snabbkurs om mineral - del 4 - Lermineral - en speciell mineralgruppIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202