Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Snabbkurs om mineral - del 4

Lermineral - en speciell mineralgrupp

Lermineralen tillhör kemiskt sett silikat-gruppen, närmare bestämt skikt-silikatern. ( Till skiktsilikatgruppen hör också vilken glimmermineralen). Karakteristiskt för lermineralen är deras ringa kristallstorlek som normalt är < 0,002 mm. Således har kristaller av dessa mineral lerstorlek, därav namnet.

I gittret hos lermineralen är atomerna anordnade i olika skikt, vilka kan kombineras på olika sätt. Det finns två typer av atomskikt; skikt av SiO4-tetraedrar och skikt av AlOOH-oktaedrar.

Dessa atomskikt kan kombineras så att tre strukturella huvudgrupper erhålles och dessa kan i sin tur indelas efter tjockleken på gittret; 7Å-gruppen eller kaolinit-gruppen, 10 Å-gruppen eller illit-gruppen och 14 Å-gruppen eller montmorillonit-gruppen, ( Å=Ångström).

Ytterligare en speciell egenskap hos lermineralen är att de kan substituera, dvs byta ut, vissa atomer i gittret eller till och med bara "ta bort" enstaka atomer i gittret. Detta kommer självfallet att ge en sämre hållfasthet hos gittret då detta belastas.

Vidare kan 14 Å-gruppen, montmorillonit-gruppen bygga in vattenmolekyler i sitt gitter, varvid dessa sväller. De material som inom geoteknologin kallas för svällande leror domineras mineralmässigt av just lermineral och är byggnadstekniskt mycket besvärliga! Begreppet smektit förekommer också och utgör en lermineralgrupp som skall hänföras till 14Å-mineralen, de svällande lermineralen.

Lermineralen har stor teknisk betydelse. Ibland kan de förorsaka stora byggnadstekniska problem men samtidigt kan de också vara bra för tex tätning av berg. Som råvara är de eftertraktade av bla keramikindustrin. Klicka nedan så får du veta mera.

Mer om lermineral finner du i

Lermineralvittring
Vittringsjord
Lervittrade zoner i urberget
Lermineral i NV Skåne
Kaolin i mellersta Skåne
Lermineral - byggnadsteknisk besvärliga men eftertraktade industrimineral


Mer om mineral i allmänhet finner du i

Snabbkurs om mineral - del 1 - Vad är ett mineral ?
Snabbkurs om mineral - del 2 - Okulär identifiering av mineral
Snabbkurs om mineral - del 3 - Bergartsbildande mineralIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202