Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Snabbkurs om mineral - del 3

De bergartsbildande mineralen

Trots att det finns mer än 2000 olikamineral så behöver man inte känna till mer än kanskenågra tiotal för att kunna beskriva de bergartsbildande mineralen. De beräkningar och uppskattningar som gjorts är baserade på borrningsdata och visar att ett fåtal kemiska grundämnen och ett fåtal mineral bygger upp jordskorpan.
I tabell ovan om jordskorpans kemi framgår att åtta grundämnen dominerar och
att syre och kisel utgör 3/4 av jordskorpan. Mineralmässigt betyder detta att silikaterna dominerar och nästan samtliga mineral/mineralgrupper som anges i tabellen är silikater, (endast kalcit avviker). Det är sannolikt överraskande för de flesta att halten syre är så stor. En volymsmässig bedömning visar att halten syre i jordskorpans bergarter är så stor som 92 %!

Kom ihågatt de allra vanligaste mineralerna tillhör fältspatgruppen. Denna omfattar både plagioklaser och kalifältspater vilka kemiskt är att beskriva såsom aluminiumsilikater.
Mera detaljerade diagnostiska kännetecknen får du lära dig och öva på i mineralövningarna i geolaboratoriet.

Klicka nedan för att se bilder på olika mineral

Fältspat 1, Fältspat 2 och Fältspat 3
Kvarts 1, Kvarts 2 och Kvarts 3
Glimmer
Kalcit
De mörka mineralen olivin, amfibol och pyroxen


Snabbkurs om mineral - del 1- Vadär ett mineral ?
Snabbkurs om mineral - del 2 - Okulär identifiering av mineral
Snabbkurs om mineral - del 4 - Lermineral - en speciell mineralgruppIngenjörsgeologi- meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202