Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Snabbkurs om mineral - del 1

Vad är ett mineral ?


Den klassiska definitionen lyder: ett mineral är ett fast ämne med en bestämd kemisk sammansättning bildad genom naturliga oorganiska processer. För att förstå vad ett mineral verkligen är måste du gå ner i atomskala, ty hos ett mineral är atomerna arrangerade i ett mycket välordnat tredimensionellt nätverk, ett sk gitter, se vidare i kompendium.

Halit, NaCl, har ett kubiskt gitter. Notera att molekylmodellen till vänster utgör en kemisk generalisering. I verkligheten är klor respektive natriumatomernas storlek såsom i högra delbilden. (modifierad efter Loberg1980)

De flesta mineral i naturen är små, oftast under 1 mm, vilket gör att identifieringen av ett mineral kan vara besvärligt, ty det kräver inte bara lupp och förstoringsglas utan ofta också mikroskop eller annan laboratorieutrustning såsom polarisationsmikroskop eller röntgendiffraktionsutrustning. Den vanligaste indelningsgrunden, den som man finner i mineralböcker, och den som normalt användes är den kemiska indelningen.

Snabbkurs om mineral - del 2- Okulär identifiering av mineral
Snabbkurs om mineral - del 3 - De bergartsbildande mineralen
Snabbkurs om mineral - del 4 - Lermineral - en speciell mineralgruppIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202