Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begreppVad är en bergart ?

En bergart kan definieras till att vara ett aggregat av mineral. Normalt innehåller en bergart flera olika mineral, men det finns också bergartstyper som består av ett enda mineral. Då mineral i naturen normalt är ytterst små, vanligen <1 mm, är, redan då materialproverna blir några mm stora, vanligtvis bergartsbegreppet att föredra då man gör en okulär klassificering. Flertalet av de vanligaste bergartsnamnen har också mycket gammalt ursprung. De är helt enkelt framtagna för att kunna användas direkt och okulärt i fält utan avancerade identifieringsmetoder.

Det som utseendemässigt skiljer en bergart från en annan bergart är ofta mineralinnehåll, kornform och kornstorlek hos ingående mineral samt, framför allt, den strukturella uppbyggnaden av bergarten. Dessa kriterier har vanligen ett klart samband med hur bergarten i fråga bildades. Vi använder dessa kriterier, och delar också in bergarterna efter deras bildningssätt (genes) i tre bergartsgrupper: De magmatiska och metamorfa bergarterna är de vanligaste, eftersom hela 95% av jordskorpan består av dessa. I Sverige är det också så att dessa bergarter, främst genom de allra vanligaste bergartstyperna gnejs och granit, dominerar även i den ytligt liggande berggrunden och också i de jordarter som finns.

Emellertid finns i den översta berggrunden betydande mängder sedimentära bergarter. Det handlar om att ca 75% av de bergarter som finns på jordklotets markyta utgörs av sedimentära bergarter, se världskarta. I Sverige är utbredningen av sedimentära bergarter liten, och oftast är det det hårda urberget som åsyftas då man talar om berg. Du skall emellertid veta att i vissa områden i Sverige, bl a i Skåne, finns det gott om sedimentärt berg.Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202