Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Bergarter och bergmassa

Då vi talar om större volymer berg använder vi vanligen begreppet bergmassa. Detta begrepp omfattar de olika bergarter som ingår i en bergmassa samt den strukturella uppbyggnad som bergmassan har. Den strukturella uppbyggnaden av en bergmassa består av dels en materialfördelning, dvs olika bergarter och hur de förekommer, dels av de tektoniska strukturer, som kan finnas i en bergmassa.

De endogena bildningsprocesserna ger upphov till olika bergartsfördelning. I exempelvis en sedimentär bergmassa finns oftast bergarter, som uppvisar en typisk lagring medan exempelvis magmatiska bergmassor normalt har en helt annorlunda bergartsfördelning som vanligen ej kan karakteriseras med lager.
Materialfördelningen består här av horisontella lager med mörka vulkaniska bergarter både över och under ett ljusare sandstenskikt. Bild från Kap Verde.

Tektonik är ett samlingsnamn för alla typer av mekanisk deformation som ett bergmaterial kan utsättas för. Bakgrunden härtill är plattektoniken. De tektoniska processerna innebär att berggrunden genomsätts av strukturer såsom sprickor veck och förkastningar. Det är till och med så att det knappast finns något berg i Sverige som helt saknar dylika tektoniska strukturer.

Den vanligaste tektoniska strukturen i Sveriges berggrund utgörs av sprickor. Det kan i princip vara hur starka bergarter som helst som bygger upp en bergmassa men om det finns sprickor kommer dessa att radikalt sänka bergmassans hållfasthet. Ett bra exempel på skillnaden mellan bergart och bergmassa utgör exkursionslokalen Hardeberga.

Bergskärning vid Valje i västra Blekinge. I närbild av vänstra bergskärningen framgår ännu tydligare att här uppvisar bergmassan en enda bergartstyp, men att det förekommer flera olika sprickriktningar i bergmassan.Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202