Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Teknisk Geologi AK


Den ingenjörsgeologiska exkursionen inom kursen Teknisk Geologi AK brukar normalt ske i månadsskiftet september-oktober, ca 4 veckor in i läsperiod 1. Då har de geologiska basbegreppen presenterats på föreläsningar och merparten av studenterna har förhoppningsvis även gjort rejäla ansträngningar med kurslitteraturen.

Exkursionskarta AK

Exkursionsfilosofi

Hälledal - Isälvsavlagring
Hälledal - morän
Bara - glacial lera
Bokskogen - Morän
Dalby - urberg
Hällestad - Isälvsavlagring
Vomb - Isälvsavlagring

Avslutning - exkursion AKIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202