Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


När man klassificerar berggrunden så tar man hänsyn till inte bara bildningsprocesserna utan också under vilket geologiskt tidsskede som bildningen skett. Nedan presenteras översiktligt några allmänna företeelser, bla den geologiska tidsskalan, och en generaliserad indelning av Sveriges berggrund i tre enheter.

Allmänt
Allmänt om Sveriges berggrund
Plattektonik
Baltiska skölden
Geologiska tidsskalan
Sveriges bergrund
Urberg
Den sedimentära berggrunden
Fjällkedjans bergarter

Förenklad berggrundskarta
SGU Ba 16 - Karta över Sveriges BerggrundIngenjörsgeologi- meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961204