Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


Plattektonik

Man kan idag dela upp jordskorpan i 8-10 större plattor. Plattorna inte bara rör sig sinsemellan utan vid oceanryggarna sker nybildning, varvid plattorna växer i areell utbredning, och vid oceangravar och bergkedjor sker förstörelse av plattor, varvid de minskar i omfång. Följden blir att antalet plattor kan variera under årmiljonernas gång. Det här kan du läsa mera om i kompendium.

Vid lektioner i plattektonik behöver man en världskarta för att få intresserade åhörare. Notera jordbävningsområdena (med svart) runt Stilla Havet samt från Medelhavet och österut. Här krockar dagens existerande plattor. Du kan också skönja svaga svarta linjer i världshaven, bla den centralatlantiska ryggen, (där Island når upp över havets yta), som utgör en plattektonisk spridningszon, där både vulkanism och jordbävningar förekommer

Plattektoniken innebär att en materialomsättning sker i jordskorpan. Då två plattor krockar kommer ett densitetsmässigt något lättare bergmaterial att anrikas överst i jordskorpan. Härvid kommer ett nyare bergmaterial att adderas till det ursprungliga kärnområdets gamla bergarter varvid denna, den sk skölden, växer och blir areellt större.

Bildsekvensen visar överst hur två plattor krockade för ca 400 miljoner år sedan och skapade den kaledoniska bergskedjan, vilket innebar att berg adderades till den ursprungliga kontinenten. Därefter öppnade sig pre-Atlanten för ca 75 miljoner år sedan. Underst finner vi dagens situation där erosionen verkar på den Baltiska skölden och för ut sediment på de sk plattformarna.


Sveriges berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205