Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


Den sedimentära berggrunden

Utanför den Baltiska skölden, i Öst-Europa och Danmark, finns sedimentära bergarter av olika slag som ligger ovanpå urberget. Det är på plattformen utanför den Baltiska skölden, se Skandinavienkarta, som sediment har avlagrats från kambrisk tid, för ca 600 miljoner år sedan, och fram till idag. De sedimentära bergarterna finns endast i övre delen av skorpan, men kan nå betydande mäktighet. Ute i danska Nordsjön finns sedimentära berglager på ca 8 km i tjocklek.
De sedimentära bergarterna i Sverige utgör rester av betydligt större områden med sedimentärt berg som funnits en gång. Havet har täckt ganska stora delar av Sverige under kambosilurisk tid, 600-400 miljoner år sedan, och sedimentära bergarter har en gång funnits över större delen av södra Sverige. De få områden som idag uppvisar sedimentärt berg, se Sverige-kartan, finns kvar därför att dessa ligger skyddade mot erosion.

De sedimentära bergarterna i Sverige ligger nästan horisontellt. Låt dig inte luras av den överdrivna höjdskalan i sektion nedan. Lutningen på berglagren är endast ca 1:100 ! Visuellt i fält är detta horisontellt !
I Östergötland, Närke och Siljans-ringen ligger de sedimentära bergarterna nedsänkta i urberget och är därmed bättre skyddade mot erosionen. Västergötlands sedimentära bergarter har en skyddande hårdare basaltkappa som ligger ovanpå de sedimentära bergarterna. Övriga sedimentära bergområden finns på Öland, Gotland och Kalmarsundsområdet, längs Fjällkedjan samt i Skåne. Detta kambrosiluriska berg består av sandstenar, lerskiffrar och kalkstenar.
Under tidsperioderna devon, karbon och perm utgjorde det blivande Sverige en kontinent, så det finns inga sediment från dessa tidsperioder. Däremot finns det yngre mesozoiska sedimentära bergarter från Trias, Jura och Krita och till och från tidig Tertiär tid i Skåne. Mäktigheterna är be-tydande och upptill 3000 m tjocka och huvudsakligen horisontellt lagrade sedimentära lager finns i sydvästligaste Skåne. Den översta sedimentära berggrunden består av kalkstenar i Malmöområdet och Kristianstadsområdet samt av lera, lerskiffrar kol och sandstenar i nordvästra Skåne.


Sveriges berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205