Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


Geologiska tidsskalan

Den moderna uppfattningen om jordens ålder växte fram under 1800-talet. Charles Lyell var en av de ledande forskarna och skrev om tidsrymder som omfattade "eons of time". Lyell behövde så långa tidsrymder annars kunde inte de långsamma processerna, "de droppar som urholkar stenen", omforma jordytan och skapa nya bergarter. Det var upptäckten av det radioaktiva sönderfallet som medförde att man kunde åldersdatera vissa geologiska material i absoluta årtal. Därför kunde man redan omkring 1910 ange jordens ålder till ca 4,5 miljarder år, vilket fortfarande är den vetenskapliga uppfattningen om jordens ålder.

Nedan presenteras den geologiska tidsskalan. Som ingenjör bör du känna till dessa namn. Du behöver inte kunna rabbla dem precis, men, då böcker och kartor anger tex jurassiska bergarter får du inte tro att det är någonting som skapats av Steven Spielberg utan faktiskt är en korrekt geologisk term. Du skall veta att kambrium, ordovicium och silur, liksom devon, karbon och perm, tillika med trias, jura och krita samt tertiär och kvartär är geologiska tidsbegrepp.
Sveriges berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205