Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


Fjällkedjans bergarter

Den yngsta bergkedjeveckningsfasen i det svenska berggrunden förorsakade det som idag är den svensk-norska bergkedjan. Fjällkedjans bergarter räknas ej till urberget utan utgör en egen berggrundsenhet.

Fjällkedjans metamorfa bergarter är bildade under den Kaledoniska orogenesen för ca 400 miljoner år sedan. Denna bergkedja är nederoderat för länge sedan, men i samband med plattektoniska rörelser skedde en upplyftning av området för ca 70-100 miljoner år sedan, vilket föranledde dagens svensk-norska fjällkedja. Bergartsinnehållet är här främst metamorfa skiffar av olika slag.

Fjällkedjans bergmassor är ej homogena utan det existerar en varierande materialfördelning. Tack vare en mycket kraftig veckbildning med överskjutning har sk skollor skapats. Skollor är större berggrundsenheter som utgör de understa res-terna av veckningsstrukturerna i den fd bergkedjan. Det är de exogena processerna som under en tidsrymd av ca 400 miljoner år har eroderat ner den en gång betydligt högre bergkedjan.


Sveriges berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205