Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


KORNFRAKTIONER ENLIGT SGF 1981 OCH 1953 ÅRS JORDARTSKOMITTE
</TR>

HuvudgrupperUndergrupper
Benämning
Kornstorlek
mm
Benämning
1981
Kornstorlek
mm
Benämning
1953
Block >600 >600 Block
Sten600-60 600-200Block
200-60Sten
Grovgrus60-20Sten
Grus60-2Mellangrus20-6Grovgrus
Fingrus6-2Fingrus
Grovsand2-06Grovsand
Sand2-006 Mellansand06-02 Mellansand
Finsand02-06Grovmo
Grovsilt0,06-0,02Finmo
Silt0,06-0,002Mellansilt0,02-0,006Grovmjäla
Finsilt0,006-0,002Finmjäla
Ler<0,002<0,002LerIndelning efter sammansättning - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206