Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

Okulär identifiering av jordarter

Vid okulär bestämning av ett jordartsprov kan du använd frågorna nedan

Fråga 1 Mineraljord eller organisk jord ?
Kom ihåg att torv har en rotfilt medan gyttja byggs upp av sedimentära organiska korn
Fråga 2 Morän eller sorterad jordart ?
om Cu > 15 ----morän, som innehåller nästan alla kornfraktioner om Cu < 15 --- sorterad jordart, vilken endast innehåller ett fåtal kornfraktioner
Fråga 3 Dominerande kornfraktioner ?
Detta avgör namnet på jordarten enligt det som kallas huvudregel i kompendiet i kapitel 5.3.5. Dominerande kornfraktion ger huvudnamn. Om andra kornfraktioner ingår i väsentlig mängd, vilket oftast betyder minst 20 vikts-%, skall detta anges som adjektivbestämning.
Fråga 4 Ler- (silt) - halten ?
0 - 5 % lerfri jordart
5 -15 % lerig jordart < 3 mm tjocklek i utrullningsprov
> 15 % lera < 2 mm

Om ler och silt ingår i jordprovet gäller speciella regler för benämning, se kompendium kapitel 5.3.5. För okulär bedömning och namngivning kan utrullningsprovet och schemat ovan
användas.

Om du misstänker en hög silthalt kan du också använda det sk
skakförsöket, se speciell beskrivning i laboratoriet.


Indelning efter sammansättning - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206