Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

Naturlig jordart och kornfraktion


En naturligt bildad jordart består nästan aldrig av en enda kornfraktion. Bildningsprocesserna medger inte detta utan normalt består en naturlig jordart av flera kornfraktioner. I naturen finns vanligen ej heller de runda och sfäriska korn som man ofta ser i principiella bilder på jordarter.

Även en mycket välsorterad jord kommer att innehålla sk "svansar" , dvs en liten mängd material som är större än den dominerande fraktionen samt en liten mängd material som är mindre än den dominerande fraktionen. Tag som exempel en jord som nästan bara består av kornfraktionen mellansand såsom de tre sandproverna från södra Öresunds botten. Denna jord innehåller även en liten mängd grovsand och finsand och består således ej av 100% mellansand. Dessutom tillkommer andra faktorer som exempelvis olika lagringsförhållanden och packnings-grad, vilka ytterligare bidrar till skillnad mellan en naturlig jordart och en kornfraktion.


Indelning efter sammansättning - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206