Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

I Sverige fokuserar vi intresset på kornfördelningen hos ett jordmaterial. Detta kan vi göra eftersom de svenska glacialgeologiska jordarterna i huvudsak byggs upp av icke-porösa korn bestående av ovittrade, hårda mineral (kvarts och fältspat) och bergarter, (gnejs och granit). Internationellt får man dock ofta även ta hänsyn till både mineralinnehållet och vittringsgraden när man vill beskriva sammansättningen av ett jordmaterial.

Allmänt

Mineraljord och organisk jord

Kornfraktioner

Fysikaliska egenskaper hos kornfraktionerna

Begreppen jordart och kornfraktion

Okulär identifiering av ett jordmaterial

Principiella kornfördelningskurvor
Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206