Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter geotekniska egenskaper

De geotekniska egenskaperna är kanske det som en ingenjör V främst vill ha kunskap om för att kunna nyttja i olika jordmekaniska beräkningar. Detta lär du dig på kurser i Geoteknik AK och Grundläggningsteknik FK. Kom ihåg att om du förstår den geologiska terminologin så har du också samtidigt fått en första generaliserad uppfattning om de geotekniska egenskaperna hos det geologiska materialet.


Allmänt
Hållfasthet
Konsistensegenskaper
Tjälfarlighet
Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna
morän
grovsediment
finsediment
organisk jordIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206