Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Vi presenterar i det följande Sveriges jordarter på det traditionella geologiska sättet, dvs i den tidsordning som de bildas. Detta bör vara ett bra första betraktelsesätt med avseende på de lagerföljder som oftast finnes i jordmassor. Normalt ligger de äldsta jordarterna underst i en lagerserie.


Allmänt


Morän
Isälvsavlagringar
Glaciala finkorniga havs- och sjöavlagringar

Svallningsavlagringar
Postglaciala finkorniga havs- och sjöavlagringar
Svämavlagringar
Organiska avlagringar
Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206