Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Svämavlagringar

Kring floder och bäckar i det svenska landskapet utbildas ofta mindre flodplan där siltrika sediment avlagras vid översvämningar hos den annars meandrande lilla bäcken / floden. Dessa avlagringar klassificeras givetvis såsom postglaciala.

Bildningsprocessen
Kornfördelningen
Inre struktur
Ytformer och terrängläge

Svämavlagringar ur geoteknisk synvinkel
Sambandet mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-kornfördelning-egenskaper

Svämavlagringar i typlagerföljder
Svämavlagringar på geologiska kartan - SGU serie Ae
Svämavlagringar på Sverige-kartan

Indelning efter bildningssätt - submeny

Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206