Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Svallningsavlagringar

Svallningsavlagringarna är bildade under postglacial tid. Det är havets vågor som omlagrat tidigare bildade jordarter och bakgrunden till detta står att finna i den landhöjning som ännu idag finns i Sverige. Vanligtvis består svallningsavlagringarna av grovkorniga sediment.

Bildningsprocess
Kornfördelning
Inre struktur
Ytformer och terrängläge

Svallningsavlagringar ur geoteknisk synvinkel
Sambandet mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-kornfördelning-egenskaper

Svallningsavlagringar i typlagerföljder
Svallningsavlagringar på geologiska kartan - SGU serie Ae
Svallningsavlagringar på Sverige-kartan

OBS!
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, använder vid sin kartläggning av Sverige beteckningen svallsediment. I detta www-dokument användes genomgående begreppet svallningsavlagring.Indelning efter bildningssätt - submeny

Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206