Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Postglaciala finkorniga havs- och sjöavlagringar

Dessa avlagringar bildas precis såsom andra finkorniga avlagringar genom sedimentation av finkornigt material i större eller mindre bassänger i terrängens lågpunkter.

Bildningsprocessen
Kornfördelning
Inre struktur

Ytformer och terrängläge

Finkorniga avlagringar ur geoteknisk synvinkel
Sambandet mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-kornfördelning-egenskaper

Postglaciala finkorniga avlagringar i typlagerföljder
Postglaciala finkorninga avlagringar på geologiska kartan - SGU serie Ae
Postglacial finkorniga avlagringar på Sverige-kartan
Indelning efter bildningssätt - submeny

Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206