Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

De kvartära inlandsisarnas utbredning

Under kvartär tid, de sista två årmiljonerna, har klimatet växlat mellan varma och kalla perioder och ett tjugotal varm- respektive kallperioder kan urskiljas. Vid de tre senaste kallperioderna har mass-balansen i Skandinaviens glaciärer förskjutits så att större inlandsisar har brett ut sig och nått ända ner i norra Tyskland och Polen. I svensk och internationell terminologi talar man om Elster-istiden, Saale-istiden och Weichsel-istiden. Det är huvudsakligen Saale-isen ,(i något fall Elster-istiden), som utgör den yttersta gränsen.Den sista istiden, Weichsel-istiden, inleddes för ca 115 000 år sedan och avslutades för knappt 10 000 år sedan. Weichsel-isens front har varierat i läge under denna långa tid, ibland legat nordligare och ibland haft ett sydligare läge. Sitt yttersta randläge intog Weichsel-isen dock ganska sent i tiden, ca 16000-18000 f.Kr. Weichsel-isens yttersta gräns låg ungefär vid London, Viborgska Vinkel i Danmark, vid Berlin, i mellersta Polen och vid Vilnius i Litauen.


Isavsmältningsförloppet i Sverige- submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205