Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Omlagringen - några exempel

Svallad morän
Strandhak
Residual jord
Strandvallar
Förflyttning och överlagring av finkorniga och organiska jordar
Flera generationer med omlagring

Omlagring förorsakad av havets vågor kan variera från lätt ursköljning till total förflyttning av material och bildning av nya jordarter, svallningsavlagringar. I vissa fall då omlagringen varit stor har tydliga fossila strandlinjer kunnat utbildas i landskapet. Avgörande för hur kraftig denna omlagring blev har varit hur starka vågor och strömmar som verkat på landskapet, vilka jordmaterial som strandprocesserna bearbetat och hur lång tid som strandnivån legat stilla så att en större omlagring hunnit utvecklas.


Isavsmältningsförloppet i Sverige- submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205