Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

HK - Högsta Kustlinjen

Stora landområden av dagens Sverige har en gång legat under vatten, se SGU Ba 18. Hela Mellan-Sverige och hela det kustnära Östersjö-området har legat under en havs- eller sjöyta. Notera att det givetvis finns "öar" inom det geografiska område som ligger under HK.

Man kan definiera spåren efter den högsta vågpåverkade nivån och tala om en högsta kustlinje - HK. Vi skall härvid komma ihåg att HK icke utgör en egentlig strandlinje, ty en sådan är utbildat vid ett och samma sjöstadium. HK är nämligen utbildat vid olika tidpunkter och utgör ej heller någon sammanhängande strandlinje som man kan följa från Ystad till Haparanda. HK utgör helt enkelt den högsta nivån i dagens svenska landskap för en rad olika fältiakttagelser av vågpåverkade jordarter och bergarter.
HKs nivå över den nuvarande havsytan för olika delar av Sverige kan vara bra att känna till. I Blekinge i söder ligger HK på 55-60 möh. HK stiger sedan mot norr, 160 möh i Östergötland, 220 möh i Siljansområdet och blir som allra högst i Ångermanland med nivåer på 285-290 möh. Längre norrut sjunker HKs nivå till 220 möh vid Luleå och 180 möh vid Karesuando. Orsaken härtill är att den maximala nedpressningen av inlandsisen låg i dagens Botten-havet varvid således den allra högsta landhöjningen har skett där också.


Isavsmältningsförloppet i Sverige- submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206