Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Grundvatten


Tyvärr är denna ingångtill WWW-dokumentet ej ännu riktigt färdig.

Grundvatten är annars synnerligen viktigt för vår vattenförsörjning. Grundvatten är också en naturresurs som vi måste hushålla med och skydda.

Grundvatten ställer också ibland till extra besvär inom anläggningstekniken, bl a blir grundläggning av hus, vägar, broar och tunnlar avsevärt besvärligare om grundvatten finns i jord- och berglagren.

Det här presenterar vi i kursen Teknisk Geologi AK, men vi studerar det mera i detalj i kursen

Grundvattenteknik FK.
Ingenjörsgeologi- meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205