Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Fältundersökningar


Tyvärr är denna ingång till WWW-dokumentet ej ännu riktigt färdig.

Fältundersökningar med avseende på naturresurser, råvaror, energi och vatten kan utföras på mångahanda sätt. Likaså kräver fältundersökningar med avseende på slänt-stabilitet, dammbyggnad, förstärkningsbehovet i jord eller berg hänsynstagande till de geologiska materialen.

Du kan redan nu skilja mellan tre typer av undersökningar som ingår i geoteknologiska fältundersökningar, nämligen,

Dessa presenteras kortfattat i kursen Teknisk Geologi AK - men vi studerar sakerna mera i detalj i kursen Fältundersökningsmetodik FK.

En lite modernare bild nedan. Kanske du känner någon på bilden
som du kan fråga om hur det är att läsa kursen?!


Deltagarna i kursen Fältundersökningsmetodik 1997 under exkursion
vid Tvedöra, nära Revingehed


Ingenjörsgeologi- meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205