Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Enskilda geologiska material uppvisar ofta en viss inhomogenitet, ibland till och med en stor inhomogenitet. Större volymer jord och berg uppvisar normalt speciella strukturer. Det kan tex vara lagerföljder och annan materialfördelning. Det kan också vara tektoniska strukturer i form av tex sprickor. Kännedom om bildningsprocesserna utgör grundläggande kunskaper för att förstå varför det kan vara på detta sätt.

Bergartscykeln

Bergartsbildade processer

Jordartsbildande processer

Sammanfattning av processernas verksamhet
sorterad och osorterad jordart
skiktad och oskiktad jordart

jordmassa - materialfördelning och lagerföljder
bergmassa - bergarter och strukturerIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202