Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser

Jordartsbildande (exogena) processer

Vittring


Vittring innebär en sönderdelning av geologiska material som förorsakas av klimatet genom mekaniska eller kemiska processer. Vittringen ( eng. weathering) är den areelt mest förekommande exogena processen och finns över hela jordklotet. Mekanisk vittring är vanligast i polartrakter och i öknar medan kemisk vittring, som kräver vatten, är dominerande i trakter med humida klimat. Vittring innebär strikt sett enbart söndelning av material, men sker även en transport talar man om erosion.

Mekanisk vittring

frostsprängning
bankningsplan i urberget
Kemisk vittring
jordmånsbildning
lervittring
karst
Vittringsjord och vittringen i Sverige
lervittrade zoner i urberget
lermineral i NV Skåne
kaolin i mellersta SkåneIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202