Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Jordartsbildande (exogena) processer

Vindens erosion, transport och sedimentation

Vindavlagringar är normalt av underordnad betydelse i Sverige. Det finns emellertid aktiva sanddyner på flera platser längs den svenska kusten såsom vid Falsterbo i Skåne. Det finns också en del fossila vindavlagringar bla vid Orsa i Dalarna. Internationellt kan vindens verksamhet dock vara mycket betydelsefull. Tänk på att 30% av jordens landyta är torrområden och att hela 20% är öken varvid armerande vegetation således saknas. Tänk också på att jordarten löss täcker hela 10% av jordklotes landyta!

Bildningsprocessen - exempel från Los Medanos, Venezuela

Löss- en av jordklotets vanligaste jordarterIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961203