Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Jordartsbildande (exogena) processer

Strandprocessernas erosion, transport och sedimentation


En strand är vanligen en ganska begränsad remsa längs en kust. Man skall emellertid komma ihåg att strandnivån har varierat under gången tid. Detta betyder att ganska stora arealer kan ha blivit utsatta för översvämning och därmed påverkade av vågornas svallning. Detta sistnämnda ingår i begreppet nivåföränding vilket är en mycket betydelsefull företeelse för de svenska glacialgeologiskt bildade jordarterna.

Långgrunda stranden

Branta stranden

StrandlinjerIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961203