Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Jordartsbildande (exogena) processer

Massrörelse

Allmänt om massrörelse
Ras
Skred

Den exogena processen massrörelse har stor betydelse för det byggtekniska begreppet släntstabilitet. Släntstabiliteten vid olika anläggningar är givetvis av yttersta vikt att kunna beräkna, både under byggtiden och vad som händer efter det att anläggningen är färdig. Det är ett vanligt uppdrag för en geotekniker att bedöma stabilitet i jord- och bergmassor och att beräkna vad som krävs för att släntstabiliteten skall vara säkrad. Som du förstår är detta ett mycket betydelsefullt område för byggingenjörer i allmänhet.

Vi skall icke här utreda detta mycket komplexa ämnesområde utan konstatera att det finns en stor mängd internationella böcker som behandlar slope stability and slides. Det här lär du dig mera om i kurserna i jordmekanik i Geoteknik AK och Grundläggningsteknik FK.
Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202