Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Jordartsbildande (exogena) processer

Glaciärernas erosion, transport och deposition

Glaciärer eroderar i sitt underlag och transporterar material. Det material som glaciärerna så småningom avlagrar, morän, består av en sönderkrossad massa innehållande de flesta kornstor-lekar. Glaciärer uppstår i kalla och nederbördsrika klimat. Under kallare perioder utbreder de sig och under varma klimatperioder minskar de i storlek. De stora inlandsisar som en gång fanns över Skandinavien har satt sin prägel på det svenska landskapet både vad gäller landskapsformer och jordarter. Det finns således all anledning att lära sig mera om glaciärer och dess betydelse som exogen process.

Snö - firn - glaciäris
Glaciärens inre rörelse och isfrontens rörelse
Aktiv is och dödis
Dalglaciär och landis
Glaciärens erosionsformer - exempel i det svenska landskapet
Glaciärens materialtransport - bilder från Mere du Glace vid Chamonix
Glaciärens materialtransport - bilder från Skaftafellsjökull på södra Island
Glaciärfronten- moränens avlagringsmiljö

Kom ihåg att de glaciärer som vi vanligen kan observera utgör mindre dalglaciärer och ej några inlandsisar. Dessa glaciärer ligger dessutom stilla med sin isfront år från år. Det är alltså viss skillnad på detta och hur en större inlandsis med flera hundra mils utbredning smälter av på ca10000 år som är fallet med de fd skandinaviska inlandsisarna.
Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961204