Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Jordartsbildande (exogena) processer

Flodernas erosion, transport och sedimentation

Floder finns nästan över allt på jordklotet i alla klimatzoner. Floder finns i Arktis och till och med i öknarna förekommer ibland floder. Vi skall i det följande peka på och illustrera några betydelsefulla detaljer om flodernas formskapande verksamhet på jordytan.

Floderna eroderar

Floderna transporterar
bottentransport och suspension
meandrande flod
flod av typen "braided channels"
Flodernas sedimentation
flodfårans grovkorniga avlagringar
flodplanets finkorniga avlagringar - Gula floden i Kina
deltat
sedimentation i havetIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961203