Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Jordartsbildande processer - Exogena processer

De jordartsbildande processerna kan man studera genom att åka runt på olika ställen i världen och direkt i naturen iakttaga pågående processer. Nedan försöker vi utföra denna virtuella resa. Avsikten är dock främst att vi skall få en känsla och uppfattning om varför de resulterande jordarterna och jordlagerföljderna ser ut på de speciella sätt som de gör.

Bergartscykeln

Vittring
Massrörelse
Floder
Vind
Vågor
Glaciärer

Sammanfattning av processernas verksamhet
sorterad och osorterad jordart
skiktad och oskiktad jordart

jordmassa - materialfördelning och lagerföljderIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202