Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Bergartsbildande processer - Endogena processer

De bergartsbildande processerna är svåra att direkt se i naturen. Det är egentligen bara den bergbildning som sker i samband med vulkanutbrotten som direkt kan studeras ( och tex fotograferas). Det är istället spåren, resultaten, av de olika bergartsbildande processerna som vi direkt kan studera genom att iakttaga företeelser i naturen. Nedan beskriver vi förvisso de bergartsbildande processerna men framför allt behandlar vi de tre bergartsfamiljerna.


Bergartscykeln

Magmatiska processer och bergarter
Sedimentära processer och bergarter
Metamorfa processer och bergarter

Bergmassa - bergarter och strukturer
Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202