Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Bergsartscykeln


Ett grundläggande begrepp för att få en överblick av alla de geologiska bildningsprocesser som finns utgör bergartscykeln eller det geokemiska kretsloppet. Begreppet innebär att det finns en materialomsättning i jordklotet och att materia rör sig i ett evigt kretslopp. Nere i jordskorpan verkar de endogena processerna, och uppe på jordytan verkar de exogena processerna.


De endogena processerna, dvs de bergartsbildande processerna, brukar normalt indelas i magmatiska metamorfa och sedimentära bergbildningsprocesser. Eftersom dessa processer är endogena, dvs sker i det inre av jordklotet, kan vi normalt ej observera dem. Enda undantaget ifrån detta utgör de magmatiska ytbergarterna, som även kan benämnas vulkaniska bergarter, vilka vi faktiskt kan studera just när de bildas. De flesta av er har säkert sett filmsekvenser på aktiva vulkanutbrott.

På jordytan verkar de exogena processerna, dvs de jordartsbildande processerna, som långsamt förändrar ytformerna på kontinenterna genom att erodera jord och berg i landytan och därefter transportera material ut till haven där sedimentation sker. Vanligen urskiljer man vittring och mass-rörelse samt den erosion, transport och sedimentation som sker genom flodernas, vindarnas, vågornas och glaciärernas verksamhet.

De flesta geologiska processer är mycket långsamma och populärt beskrivs de ofta att vara av typen "droppen som urholkar stenen". Eftersom den geologiska utveckling skett under miljontals år, se geologiska tidsskalan, kan även dessa vanligen långsamma processer få en stor påverkan på landskapet. Då processerna normalt kräver långa tidsrymder för att utveckla typiska system så kan det vara svårt att i naturen finna renodlade system som bara beror på en enda process.Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand
Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202