Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Bergartsbildande (endogena) processer

Sedimentära bergarter

När det gäller de sedimentära bergarternas bildning så finner du stora likheter med jordartsbildningen. De är nämligen de exogena processerna på jordytan som för ut sediment i haven som initiellt ger upphov till lösa jordarter. Därefter sker under årmiljonernas lopp den förhårdning av lösa sediment så att vi kan tala om sedimentära bergarter.

Allmänt om bildningsprocessen

Sedimentationsmiljöer

Diagenes - lös jordart blir hård bergart

Översikt av sedimentära bergarter

Några vanliga bergartstyper
sandsten
lerskiffer
kalksten
stenkol
sedimentära bergarter i Helsingborgsområdet

Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202