Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser

Bergartsbildande (endogena) processer

Metamorfa bergarter

De metamorfa bergarterna bildas främst i samband med större bergkedjeveckningar, ty det är där som den regionala metamorfismen sker. Tänk på att de metamorfa bergarter som exponeras i dagens markyta i Sverige utgör rötter, dvs de understa delarna, av större bergkedjor som existerat för 1 - 2 miljarder år sedan !

Vad är metamorfism?

Var sker metamorfism ?

Metamorfa strukturer

Metamorfa bergarter - en översikt

Några vanliga metamorfa bergarter

Marmor
Kvartsit
Hälleflinta och leptit
Amfibolit
Skiffer
GnejsIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202