Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Bergartsbildande (endogena) processer

Magmatiska bergarter


Magmatiska bergarter bildas då en magma, dvs en flytande bergartssmälta, avkyles och kristalliserar. Genom att såsom i LTHs kompendium för Teknisk Geologi AK diskutera de grundläggande begreppen kristallisationsserie, fraktionerad kristallisation samt var i jordskorpan denna kristallisation sker kan man förklara de magmatiska bergarternas kemi, färg och utseende.

Magmatiska bergarter - en översikt

Ytbergart, gångbergart och djupbergart

Färg hos magmatiska bergarter

Strukturellt utseende i handstuffIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202