Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Sedimentärt berg

Helsingborg och nordvästra Skåne

De rät-liassiska bergarterna i nordvästra Skåne är ca 200 miljoner år gamla. De är bildade i en varierande miljö - flodmiljö, deltamiljö, lagunmiljö - där snabba växlingar i vattennivå har skett. Detta innebär att ler, silt, sand och organiska partiklar inte bara är växellagrade utan varje skikt är vanligen bestående av blandningar av partiklar med olika kornstorlek. De är åtråvärda för människan pga sitt innehåll av lermineral, som kan vara råvara för eldfast keramik, samt för sitt innehåll av av tunna kolflötser.

Vi illusterar den allmänna karaktären hos den sedimentära berggrunden i nordvästra Skåne med några bilder från grävningsarbeten i Helsingborgs centrum, "Hamnschaktet", i samband med byggandet av en järnvägstunnel under år 1988-1989.


Närbild 1 från Hamnschaktet vid byggandet av Spåret-Knutpunkten i Helsingborg år 1988
Närbild 2 från Hamnschaktet vid byggandet av Spåret-Knutpunkten i Helsingborg år 1988
Närbild 3 från Hamnschaktet vid byggandet av Spåret-Knutpunkten i Helsingborg år 1988


Diagenesen har varit mycket olika. Du finner lösa grävbara och till och med plastiska sediment växellagrade med ytterst hårda sandstenar. Detta innebär att du har hållfasthetsegenskaper som i jord samtidigt som du också har mycket hårda bergarter, se geoteknisk klassificering.
Som du förstår av denna redogörelse är bergbyggande vid Helsingborg ett svårt arbete. Detta beror på den sedimentära berggrundens intensiva växellagringen (LTH identifierade 116 skikt på 10 vertikalmetrar i en borrning i centrala Helsingborg 1988) samt den ibland obefintliga diagenesen. Notera att man normalt vid bergarbeten i Helsingborg schaktar i den övre berggrunden!


Sedimentära bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202