Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Sedimentära bergarter

Sandsten

Sandsten är en av de vanligaste förekommande sedimentära bergarterna. Definitionsmässigt består denna av korn som har sand-storlek, dvs 0,06-2,0 mm. Principiellt kan sandstenar således ha olika mineralinnehåll och som följd av detta olika färg. Bildningsprocesserna medger dessutom vanligen ej att sorteringen är perfekt och sandstenar behöver därför inte alltid bestå av bara sandkorn. Ej heller behöver det vara så att det är enbart mineralkorn som bygger upp sandstenen utan organiska partiklar kan också förekomma. Ett icke ovanligt inslag är att det ofta finns fossil, dessa är vanligen små och förkislade växt eller djurrester. Till detta skall läggas att det finns en rad olika bildningsmiljöer, exempelvis i öknar, floder, havsstränder, varvid den strukturella uppbyggnaden kan variera inom vida gränser.

Vanligen finns en uttalad lagringsstruktur hos sandsten.

Ofta uppvisar sandstenar en inre skiktning, en korsskiktning, som brukar vara ett typiskt kännetecken för ett strömmande vatten. Denna struktur kan förekomma i större skala i tex en schaktvägg men också i en mindre stuff av handstorlek. I de rödaktiga sandstensproverna i foto ovan framträder denna korsskiktning (eller strömskiktning) tydligt.

Beroende på bildningsmiljön, ofta i strandmiljö eller strömmande vattenmiljö, består sandstenar normalt av rundade korn. De brukar domineras av mineralet kvarts vilket normalt ger sandstenarna en ljus färg. Då de antar röda färgnyanser brukar det ofta handla om att oxiderat järn ingår i sandstenen.

Sandstenar i Hardeberga
Sandstenar i Helsingborgsområdet

Sedimentära bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202