Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Sedimentära bergarter

Lerskiffer

Lerskiffer är en mycket vanlig sedimentär bergart. Denna sedimentära bergart består av ler- och siltkorn och är bildade längre ut i haven i en lugn sedimentationsmiljö. Beroende på den kompaktion av sediment som sker då alltmera material sedimenterar ovanpå det ursprungliga sedimentet kommer en skiffrighet att uppstå. I de fall då också en stor halt av organiska partiklar sedimenterar samtidigt med ler-kornen så uppkommer alunskiffer. Skulle uttalad skiffrighet saknas talar vi hellre om lersten.
Lerskiffer kan ha olika utseende. Den vanligen gråa färgen kan anta olika nyanser, den finkorniga huvudmassan kan innehålla varierande mängd sand och skiffrigheten kan vara olika uttalad och olika utbildad. I Skåne finner vi två vanliga varianter ; siluriska lerskiffern och lerskiffrarna i nordvästra Skåne.

Med en spik kan man rispa en lerskiffer varvid ett grått pulver och en matt repa uppstår!


Sedimentära bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202