Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Var sker metamorfos ?

Metamorfism uppstår i plattektoniska kollisionszoner. Särskilt uttalad blir omvandlingen i samband med bergkedjeveckning.

Förutsättningen för att metamorfos skall kunna ske i någon större omfattning är den termiska och mekaniska dynamik i jordskorpan som plattektoniken ger upphov till. Tack vare plattektoniken kommer vissa bergmassor att utsättas för kraftiga riktade sidotryck och ingående bergarter får ett annorlunda djupläge i jordskorpan. Detta betyder att en redan bildad bergart kommer att utsättas för både annorlunda tryck och annorlunda temperatur. Följden av detta blir i flertalet fall att en viss omvandling av bergarterna sker eftersom tryck och temperatur har blivit annorlunda än de som var rådande när ursprungsbergarterna bildades.
En traditionell indelning av metamorfosen i tre varianter utgörs av begreppen regional metamorfism, kontaktmetamorfism och dynamometamorfism.


Metamorfa bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202